Աշակերտական խորհուրդ

Արձանագրություն թիվ 2

Արձանագրություն թիվ 1

 

Արձանագրություն թիվ 6 

Արձանագրություն թիվ 5

Արձանագրություն թիվ 4
Արձանագրություն թիվ 3
Արձանագրություն թիվ 2 
Արձանագրություն թիվ 1