Աշակերտական խորհուրդ

Աշակերտական խորհրդի կազմ

Նախընտրական ծրագիր 3

Նախընտրական ծրագիր 2

Նախընտրական ծրագիր 1

2021-2022 ուստարի արձանագրություն թիվ 1 

 

2020-2021 ուստարի արձանագրություն թիվ 2

2020-2021 ուստարի արձանագրություն թիվ 1

 

Արձանագրություն թիվ 1

Արձանագրություն թիվ 4

Արձանագրություն թիվ 3

Արձանագրություն թիվ 2

Արձանագրություն թիվ 1