Լիցենզիա

Հաշվետվություն 2019-2020 ուստարի 

 

Տարրական ընդհանուր 1-ին աստիճան
Հիմնական ընդհանուր 2-րդ աստիճան 
Միջնակարգ ընդհանուր 3-րդ աստիճան