Լիցենզիա

Տարրական ընդհանուր 1-ին աստիճան

Հիմնական ընդհանուր 2-րդ աստիճան

Միջնակարգ ընդհանուր 3-րդ աստիճան