Ծնողական խորհուրդ

2021-2022 ուստարի արձանագրություն թիվ 2

2021-2022 ուստարի արձանագրությունթիվ 1

 

2020-2021 ուստարի արձանագրություն թիվ 2

2020-2021 ուստարի արձանագրություն թիվ 1

 

2020 թ. արձանագրություն թիվ 5

2020 թ․ արձանագրություն թիվ 4

2020 թ․ արձանագրություն թիվ 3

2019 թ. Արձանագրություն թիվ 2

2019 թ․ արձանագրություն թիվ 1

Արձանագրություն թիվ 6 

Արձանագրություն թիվ 5

Արձանագրություն թիվ 4

Ծնողական խորհրդի կազմը