Հոդվածներ

 

Աիդա Օրդյան

<<Կրթություն շաբաթաթերթում>> տպագրվել է հայոց լեզվի  և գրականության , ռուսաց լեզվի  և գրականության ուսուցչուհի Ա. Օրդյանի հոդվածը << Շրջասույթների  ուսուցանումը 10-րդ  դասարանում >> թեմայով:

 

Գայանե Սիմոնյան

Մաթեմատիկայի ուսուցիչ Գ. Սիմոնյանը 2016 թ. հոկտեմբերի 14-15-ին մասնակցել է <<Մաթեմատիկական կրթություն>> 4-րդ գիտաժողովի աշխատանքներին: Նրա հեղինակած<< Որոշ նկատառումներ էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի ստեղծման վերաբերյալ >>հոդվածը լույս է տեսել <<Մաթեմատիկան դպրոցում>>գիտամեթոդական ամսգրի 2016 թ. 5-րդ համարում:

 

Աննա Ազիզյան

Քիմիայի  ուսուցիչ, ուսումնական գծով փոխտնօրեն Ա. Ազիզյանը հեղինակ է <<Պրոբլեմային ուսուցման մեթոդով անցկացվող ինտեգրված դաս >> հոդվածի, որը տպագրվել է <<Բնագետ>>գիտամեթոդական հանդեսի 2016 թ. 2-րդ համարում: