ՆԵՐՔԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

Հրաման 86-L

Հրաման 80-L

Հրաման 79-L

Հրաման 76-L   

Հրաման 74-L   

Հրաման 71-L

Հրաման 62-L

Հրաման 61-L 

Հրաման 60-L  

Հրաման 59-L

Հրաման 20-Լ

Հրաման 10-Լ

Հրաման 9-Լ

Հրաման 7-Լ

Հրաման 73-L

Հրաման 70-L

Հրաման 64-L

Հրաման 62-L

Հրաման 58-L

Հրաման 55-L

Հրաման 54-L

Հրաման 53-L

Հրաման 48-Լ

Հրաման 47-Լ

Հրաման 46-Լ

Հրաման 45-Լ

Հրաման 44-Լ

Հրաման 43-L

Հրաման 42-L

Հրաման 41-L

Հրաման 40-L

Հրաման 39-L

Հրաման 38-L   

Հրաման 37-L

Հրաման 36-L

Հրաման 30-L

Հրաման 26-L

Հրաման 25-L

2019-2020 ուստարվա 2-11-րդ դասարաններիում վերաքննությունների և քննական հանձնաժողով ստեղծելու մասին

Ներքին գնահատման մասին

Գարնանային արձակուրդի ժամկետի փոփոխության մասին

Հունվարի 8-ից մինչև փետրվարի 14-ը ընկած ժամանակահատվածում սովորողների բացակայությունների մասին