Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ

                                                  

  Գևորգյան Գոհար                    Սարգսյան Ստելլա                      Գևորգյան Տաթևիկ   

     Լաբորանտ                                 Օպերատոր                                Հաշվապահ

 

                               

Աբգարյան Անահիտ                Խաչատրյան Ազատ                    Գևորգյան Արմեն

Գրադարանավար                      Տնտեսվար                                  Պահակ

 

                                   

      Ասատրյան Լյուդվիգ            Կարապետյան Գեղամ             Ստեփանյան Արամ           

            Պահակ                                 Պահակ                                   Հնոցապան                  

 

                            

Մանուկյան Անուշ                       Գրգորյան Աննա                      Երեմյան Անգին

Հավաքարար                            Հավաքարար                          Հավաքարար