Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ

                                                  

  Գևորգյան Գոհար                    Սարգսյան Ստելլա                      Գևորգյան Տաթևիկ   

     Լաբորանտ                                 Օպերատոր                                Հաշվապահ

 

                                

Մովսեսյան Սուսաննա        Ավետիսյան Աբրահամ                 Գևորգյան Արմեն

Գրադարանավար                      Տնտեսվար                               Պահակ

 

                    

 Կարապետյան Գեղամ             Ստեփանյան Արամ           

          Պահակ                                   Հնոցապան                  

 

                            

Մանուկյան Անուշ                       Գրգորյան Աննա                      Երեմյան Անգին

Հավաքարար                            Հավաքարար                          Հավաքարար