Ուսուցիչներ

                                    

Իրինա Սարգսյան                         Աննա Ազիզյան                        Գևորգյան Գոհար

   Տնօրեն, ֆիզիկա                     Փոխտնօրեն, քիմիա                 Կենսաբանություն

 

                                        

 Գասպարյան Սոնա                 Մովսեսյան Սուսաննա              Աբրահամյան Հայկանուշ

      Դասվար                    Պատմություն, հասարակագիտ.          Պատմություն, ՀԵՊ

 

                                       

     Օրդյան Աիդա                    Հայրապետյան Ալետա                Մելքումյան Սուսաննա

Հայոց լեզու և գրակ.,               Ֆիզիկա , տեխնոլոգիա                          Դասվար

     ռուսաց լեզու

 

                                         

      Պարսամյան Աննա                      Մելքումյան Աիդա                   Սիմոնյան Գայանե

            Դասվար                                 Ռուսաց լեզու                             Մաթեմատիկա  

 

                                              

  Կարապետյան Աստղիկ                Տիգրանյան Հերմինե                           Արամյան Աննա   

       Մաթեմատիկա                      Երաժշտ.,տեխն. կերպար.                   Աշխարհագրություն                            

 

                                             

       Ճաղարյան Անի                       Ավագյան Նիկոլայ                     Գևորգյան Տաթևիկ 

          Անգլերեն                       Ֆիզկուլտուրա, շախմատ                     Ինֆորմատիկա   

 

                       

Ստեփանյան Արփինե                     Մելքումյան Միհրան                     Աբրահամյան Հերմինե

Անգլերեն                                        Զինղեկ                                   Հայոց լեզու և գրակ.

 

Հարությունյան Լուսինե

Քիմիա