Քաղ. պաշտպանություն

 

Ապրիլի 7-ին, Ակունքի միջն. դպրոցում տեղի ունեցավ քաղ. պաշտպանության դաս «ուսումնական տագնապ և տարհանում», զինղեկ Միհրան Մելքումյանի ղեկավարությամբ: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=660588844332636&set=pcb.660590407665813&type=3&theater