Ֆինանսական հաշվետվություն

3-րդ եռամսյակ թերի միջնակարգ

3-րդ եռամսյակ լրիվ միջնակարգ

3-րդ եռամսյակ դրամական հոսքեր

3-րդ եռամսյակ տարրական

3-րդ եռամսյակ սոց․ կատարողական 2021 

 

2-րդ եռամսյակ 2021 թ․ 

1-ին եռամսյակ 2021 թ․

 

4-րդ եռամսյակ 2020թ․

3-րդ եռամսյակ 2020թ․

2-րդ եռամսյակ 2020թ.

1-ին եռամսյակ 2020թ․

 

2019 թ․ 4-րդ եռամսյակ

2019 թ. 3-րդ եռամսյակ

2019 թ. 2-րդ եռամսյակ

2019 թ. 1-ին եռամսյակ

 

2018 թ. 4-րդ եռամսյակ

2018 թ. 3-րդ եռամսյակ

2018 թ. 2-րդ եռամսյակ

2018 թ. 1-ին եռամսյակ

Նախահաշիվ 2018 թ.

Հաստիքացուցակ 2018 թ. 

Քաղվածք դպրոցի կառավարման խորհրդի նիստի (բյուջե 2018)  

Նախահաշիվ /նախագիծ/  2018 թ.