Ֆինանսական հաշվետվություն

2019 թ. 2-րդ եռամսյակ

2019 թ. 1-ին եռամսյակ

 

2018 թ. 4-րդ եռամսյակ

2018 թ. 3-րդ եռամսյակ

2018 թ. 2-րդ եռամսյակ

2018 թ. 1-ին եռամսյակ

Նախահաշիվ 2018 թ.

Հաստիքացուցակ 2018 թ. 

Քաղվածք դպրոցի կառավարման խորհրդի նիստի (բյուջե 2018)  

Նախահաշիվ /նախագիծ/  2018 թ.

 

2017 թ.  4-րդ եռամսյակ

2017 թ. 3-րդ եռամսյակ

2017 թ. 2-րդ եռամսյակ

2017 թ. 1-ին եռամսյակ

Որոշում N12-A

Հաստիքացուցակ 2017 թ.

Նպատակային և ձեռնարկատիրական գործ. տարեկան ֆինանսատնտեսական արդյունքներ

2017թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

2017. սոց. փաթեթի նախահաշիվ

2017թ. սոց. փաթեթից օգտվողների ցուցակ

2017 թ. եկամուտների և ծախսերի փոփոխված նախահաշիվ