Ֆինանսական հաշվետվություն

1-ին եռամսյակ 2020 թ․

 

2019 թ․ 4-րդ եռամսյակ

2019 թ. 3-րդ եռամսյակ

2019 թ. 2-րդ եռամսյակ

2019 թ. 1-ին եռամսյակ

 

2018 թ. 4-րդ եռամսյակ

2018 թ. 3-րդ եռամսյակ

2018 թ. 2-րդ եռամսյակ

2018 թ. 1-ին եռամսյակ

Նախահաշիվ 2018 թ.

Հաստիքացուցակ 2018 թ. 

Քաղվածք դպրոցի կառավարման խորհրդի նիստի (բյուջե 2018)  

Նախահաշիվ /նախագիծ/  2018 թ.