ուստարի 2017-2018

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ   ԵՎ   ՀԱՐԱԿԻՑ   ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

Նախագահ՝  Գոհար Գևորգյան (կենսաբանություն)
Անդամներ՝   Աննա  Ազիզյան (քիմիա)
                      Լուսինե  Հարությունյան (քիմիա)
                      Աննա  Արամյան (աշխարհագրություն)
                      Նիկոլայ  Ավագյան ( ֆիզկուլտուրա)
                      Սոնա Գասպարյան ( ֆիզկուլտուրա)
                      Սուսաննա Մելքումյան (ֆիզկուլտուրա, ես և շրջ. աշխ.)
                      Աննա  Պարսամյան  ( ես և շրջ. աշխ.)
                      Միհրան  Մելքումյան ( ՆԶՊ )

 

 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ   ԵՎ   ՀԱՐԱԿԻՑ   ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

Նախագահ՝   Գայանե  Սիմոնյան (մաթեմատիկա)
Անդամներ՝   Աստղիկ Կարապետյան (մաթեմատիկա)
                      Սոնա Գասպարյան (մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա )
                      Աննա  Պարսամյան (մաթեմատիկա, տեխնոլոգիա)
                      Սուսաննա Մելքումյան ( մաթեմատիկա )
                      Իրինա Սարգսյան ( ֆիզիկա )
                      Ալետա Հայրապետյան ( ֆիզիկա, տեխնոլոգիա )
                      Տաթևիկ Գևորգյան ( ինֆորմատիկա )
                       Հերմինե Տիգրանյան  (տեխնոլոգիա)
                       Սուսաննա Մովսեսյան ( հասարակագիտ.,  ձեռնարկ.)

 

 

ՕՏԱՐ  ԼԵԶՈՒՆԵՐ  ԵՎ  ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

Նախագահ՝   Աիդա Օրդյան ( հայոց լ. և գրակ., ռուսաց լ.)
Անդամներ՝    Աիդա Մելքումյան ( ռուսաց լեզու)
                       Լալա Տոնապետյան ( մայրենի, հայոց լ., և գրակ.)
                       Սոնա Գասպարյան (մայրենի, կերպար.)
                       Աննա  Պարսամյան (մայրենի)
                       Սուսաննա Մելքումյան ( մայրենի, տեխնոլագիա)
                       Անի Ճաղարյան (անգլերեն)
                       Արփինե Ստեփանյան  (անգլերեն)
                       Հայկանուշ Աբրահամյան (պատմություն, ՀԵՊ)
                       Սուսաննա Մովսեսյան (պատմություն)
                       Հերմինե Տիգրանյան  (երաժշտ., կերպար.)