2017-2018 ուստարի

                

            ՀԱՍՄԻԿ  ԱՐԱՄԻ  ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

                                       11-րդ դասարան

Մասնակցելով կենսաբանության օլիմպիադայի 1-ին փուլին՝ հաղթող է ճանաչվել, և մարտի 5-ին կմասնակցի օլիմպիադայի մարզային փուլ:

 

 

 

   

     ԱՇԽԵՆ  ԱՍԱՏՈՒՐԻ  ԴԱՎԹՅԱՆ

                           5-րդ դասարան 

Մասնակցելով մաթեմատիկայի օլիմպիադայի 1-ին փուլին` հաղթող է ճանաչվել, և  կմասնակցի օլիմպիադայի մարզային փուլին: